top of page

שאיבה, שינוע ופינוי

אנו מספקים ללקוחותינו שירותי אחזקה מקיפה של מערכות צנרת ופינוי פסולת למגזר המוניציפלי ולמפעלי תעשייה.

השירות כולל בין היתר, שאיבות שפכים, שמנים וחומרים מסוכנים ופינוי לאתר מורשה וכן פריצת קווי צנרת בכל הקטרים באמצעות לחץ מים. הפעילות מתבצעת מסביב לשעון ובכל רחבי הארץ באמצעות צי מיכליות ורכבי תברואה בגדלים שונים ובייעודים מגוונים, ובעזרתם של צוותים מיומנים אשר מספקים פתרון אופטימלי ומקיף לכל צרכי לקוחותינו.

 

היקפי עבודה גדולים
צוותים בעלי הכשרה
יעודית לעבודות השונות
מוקד 24 שעות
טיפול בתקלות דחופות
רשיונות ורישוי נרחבים
אחזקה שוטפת וטיפולי
שגרה מונעים
ניהול חכם של צי כלי רכב

גולדשטיין עוסקת באחזקה שוטפת של מערכות ביוב וסניטציה; שאיבה, שטיפה, פתיחת סתימות, ניקוי ופינוי לאתרים ייעודים המורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, גולדשטיין מבצעת צילום של קווי צנרת בעזרת מצלמות רובוטיות ייעודיות ודגימה וניטור של שפכים.

שאיבות שפכים סניטריים

גולדשטיין מבצעת עבודות שאיבה ניקוי וטיפול במפרידי שומן אורגני ממטבחים תעשייתים, צבאיים ותעשיית המזון ופינוי לאתרים ייעודים המורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה.

שאיבות שומנים אורגניים

גולדשטיין מבצעת עבודות שאיבה, ניקוי, לחץ גבוה טיפול ופינוי של שמנים מינרליים, בוצה ותוצרי תהליכים תעשייתים ממוסכים, סדנאות צבאיות, מפעלי תעשייה, בתי זיקוק ועוד.

שאיבות שמנים ובוצה מינרלית

גולדשטיין בעלת רשיון משרד התחבורה לשאיבה וניוד פסולת חומ"ס והיתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה. בנוסף, החברה מחזיקה במשאיות יעודיות להובלת חומ"ס על פי נוהל הובלת חומרים מסוכנים לפי האמנה האירופאית (ADR) ומספקת שירותים אלו ללקוחותיה.
מחלקת הייצור שלנו מתמחה בין היתר בבניית מיכליות שמורשות להובלת פסולת חומ"ס באישור מעבדה מוסמכת ומשרד התחבורה

שינוע פסולת חומ"ס

גולדשטיין מחזיקה בהתקשרויות עם מספר אתרים מורשים לקליטת מגוון סוגי חומרים ברחבי הארץ.

פינוי לאתר מורשה ייעודי

גולדשטיין מספקת שירותי הובלה באמצעות משאיות בקיבולת משתנה לביצוע הובלת חומרים שונים בתפזורת ביניהם אגרגטים, מצע, עפר, פוספטים ועוד.

שירותי הובלה בתפזורת

bottom of page